Oneteam voldoet aan de eisen voor ISO 27001

Na het succesvol voltooien van een audit door DigiTrust, is Oneteam officieel een ISO 27001-gecertificeerd bedrijf. Het voldoen aan de eisen van deze internationale norm voor informatieveiligheid markeert een belangrijke mijlpaal en laat zien dat Oneteam voldoet aan wereldwijde normen voor kwaliteit en veiligheid.

Ruben Wieman

Oneteam voldoet aan de eisen voor ISO 27001

Table of contents

Definitie en doel van de ISO 27001-norm

ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor het opzetten, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van een Information Security Management System (ISMS) binnen een organisatie. Het is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC) onder het gezamenlijke ISO- en IEC-subcomité.

Het belangrijkste doel van ISO 27001 is om organisaties een kader te bieden voor het beheer van informatiebeveiligingsrisico’s en het waarborgen van de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van hun informatie-assets. De norm beschrijft de voorwaarden voor het opzetten en onderhouden van een efficiënt ISMS, waarbij een methodische aanpak wordt gehanteerd voor de omgang met gevoelige gegevens door middel van risicobeheertechnieken, beleid, procedures en technische en fysieke beveiligingsmaatregelen.

Organisaties kunnen hun toewijding aan informatiebeveiliging aantonen en voldoen aan toepasselijke regelgeving door zich te houden aan de ISO 27001-norm.

Belangrijke componenten van ISO 27001

Een onderneming kan een Information Security Management System (ISMS) ontwikkelen en informatiebeveiligingsrisico’s beheren met behulp van het uitgebreide kader dat ISO 27001 biedt. De essentiële elementen van ISO 27001 zijn onder andere:

 1. Risicobeoordeling: Een methodische en grondige aanpak van risicobeoordeling vormt de basis voor een succesvol ISMS. De vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie-assets van een organisatie moeten worden geëvalueerd op mogelijke bedreigingen en kwetsbaarheden. Deze procedure helpt bij het prioriteren van risico’s en het kiezen van de beste risicobeheerstrategieën.
 2. Risicobehandeling: Organisaties stellen op basis van de resultaten van de risicobeoordeling een risicobehandelingsstrategie op om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken. Deze aanpak vereist het kiezen en implementeren van de juiste beveiligingsmaatregelen om bedreigingen te verminderen, over te dragen, te accepteren of volledig te elimineren. Beveiligingsmaatregelen kunnen operationeel, managerieel of technisch van aard zijn.
 3. Informatiebeveiligingsbeleid: Organisaties moeten een informatiebeveiligingsbeleid opstellen dat de doelen, parameters en algemene strategie voor informatiebeveiliging beschrijft. Dit beleid legt de toewijding van de organisatie aan informatiebeveiliging vast en vormt tevens de basis voor het opstellen van aanvullende specifieke regels, processen en aanbevelingen.
 4. Beveiligingsmaatregelen: Bijlage A van ISO 27001 bevat een lijst van 114 beveiligingsmaatregelen verdeeld over 14 domeinen. Deze maatregelen bieden een compleet scala aan best practices voor het aanpakken van bedreigingen voor informatiebeveiliging. Organisaties moeten, afhankelijk van hun risicobeoordeling en specifieke bedrijfseisen, de benodigde maatregelen selecteren en implementeren.
 5. Monitoring en evaluatie: Organisaties moeten regelmatig hun beveiligingsmaatregelen, beleid en procedures controleren, evalueren en bijwerken om ervoor te zorgen dat het ISMS effectief blijft. Dit omvat interne audits, managementreviews en het meten van de efficiëntie van de genomen maatregelen.
 6. Continue verbetering: ISO 27001 benadrukt het belang van voortdurende verbetering van het ISMS. Organisaties moeten afwijkingen vaststellen en aanpakken, corrigerende maatregelen nemen en lessen trekken uit beveiligingsincidenten om hun informatiebeveiligingspositie in de loop der tijd te verbeteren.
 7. Documentatie: Nauwkeurige documentatie van het ISMS is essentieel om naleving van de ISO 27001-normen aan te tonen. Organisaties moeten kopieën bewaren van hun risicobeoordelingen, risicobehandelingsplannen, beleid en andere relevante documentatie om hun toewijding aan informatiebeveiliging te kunnen aantonen.

Door deze belangrijke componenten te implementeren, kunnen organisaties een robuust en effectief ISMS ontwikkelen dat voldoet aan de eisen van ISO 27001 en helpt bij het beschermen van hun informatie-assets tegen een breed scala aan bedreigingen en kwetsbaarheden.

Het ISO 27001-certificeringsproces van Oneteam en wat het betekent voor onze gebruikers

Onze CTO en medeoprichter Guido Schmitz leidde de inspanningen van Oneteam om te voldoen aan alle ISO 27001-eisen. We spraken met hem om meer te weten te komen over het ISO 27001-proces en wat het betekent voor Oneteam-gebruikers.

Waarom is het belangrijk dat Oneteam voldoet aan de ISO 27001-eisen?

Guido: “Omdat Oneteam een intern communicatieplatform voor organisaties biedt, worden er gevoelige gegevens en informatie verwerkt. Het voldoen aan de ISO 27001-eisen toont de toewijding van Oneteam aan om de gegevens van haar klanten te beschermen en het hoogste niveau van informatiebeveiliging te handhaven. Dit vergroot het vertrouwen en de geloofwaardigheid onder onze klanten en partners.“

Welke stappen heeft Oneteam genomen om de ISO 27001-certificering te behalen?

Guido:
“Dit zijn de stappen die we ondernomen hebben om de certificering te behalen:

 • Initieel Gap-analyse: We hebben de bestaande informatiebeveiligingspraktijken beoordeeld en lacunes geïdentificeerd met betrekking tot de ISO 27001-eisen.
 • Risicobeoordeling: We hebben een uitgebreide risicobeoordeling uitgevoerd om potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden voor de informatie-assets te identificeren.
 • Implementatie van ISMS: We hebben een Information Security Management System (ISMS) ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij we rekening hebben gehouden met geïdentificeerde risico’s en voldoen aan de ISO 27001-norm.
 • Documentatie: We hebben de nodige documentatie voorbereid, waaronder beleid, procedures en richtlijnen, om te voldoen aan de norm.
 • Training en bewustzijn: We hebben (en blijven doen) trainingen en bewustzijnsprogramma’s voor medewerkers uitgevoerd om een sterke beveiligingscultuur binnen de organisatie te bevorderen.
 • Interne audit: We hebben interne audits uitgevoerd om de effectiviteit van het ISMS te evalueren en gebieden voor verbetering te identificeren.
 • Certificeringsaudit: Tot slot heeft Oneteam een externe certificeringsaudit ondergaan door een geaccrediteerd certificeringsorgaan om de naleving van de ISO 27001-norm te valideren.

Welke belangrijke voordelen biedt de certificering voor Oneteam-gebruikers?

Guido: “De certificering waarborgt dat Oneteam een robuust informatiebeveiligingsmanagementsysteem heeft geïmplementeerd, waardoor gebruikersgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. De certificering dient ook als een blijk van vertrouwen en geloofwaardigheid voor Oneteam-gebruikers, waaruit blijkt dat het bedrijf zich inzet voor de bescherming van hun gevoelige gegevens. Het waarborgt tevens dat Oneteam voortdurend haar informatiebeveiligingspraktijken verbetert om de gegevens van haar gebruikers beter te beschermen. De certificering vereist het voortdurend monitoren, evalueren en verbeteren van het ISMS.“

Wil je meer weten over Oneteam en dataveiligheid? Bezoek onze pagina over dataveiligheid.

Ruben Wieman

Ruben Wieman

Ruben Wieman is the founder of Oneteam. He mainly writes about the future of deskless employee experience and key frontline HR trends. Fun fact about Ruben: He started his professional career as a deskless employee at supermarkets and a pizza delivery guy. The frustrations he encountered lead him to build an employee experience app focused on making the deskless workforce successful and engaged.

Stay ahead

Subscribe to our newsletter and stay updated on blog posts around the topic of employee experience.