6 tips om grip te krijgen op het personeelsverloop

Personeelsverloop hoort erbij. Mensen gaan studeren, verhuizen, met pensioen of vinden elders een baan die beter bij hen of hun ambities past. Natuurlijk, verloop is niet meteen een ramp. Het wordt anders als het verloop van personeel ongewenst of te hoog wordt. Daar gáát weer een dosis ervaring en kennis, die je bovendien ook weer moet vervangen.Hoe kun je het personeelsverloop verminderen en ervoor zorgen dat medewerkers langer in dienst blijven? We hebben zes tips op een rij gezet.

Ruben Wieman

6 tips om grip te krijgen op het personeelsverloop

Table of contents

Wat is de betekenis van personeelsverloop?

Personeelsverloop is het verloop van medewerkers binnen je bedrijf door vroegtijdig vertrek, ziekte of pensioen.

Het verloop van personeel druk je uit in een verloopcijfer: het aantal vertrekkende werknemers ten opzichte van het totale personeelsbestand.

Wat is het verschil tussen gewenst en ongewenst personeelsverloop?

Personeelsverloop kan worden onderverdeeld in twee categorieën: gewenst en ongewenst personeelsverloop.

Bij interne promotie of het vertrek van iemand met slechte prestaties of weinig motivatie is er sprake van gewenst personeelsverloop. Het initiatief ligt meestal bij de werkgever.

In het geval van hoge prestaties, moeilijk overdraagbare kennis en opzegging door de medewerker zelf hebben we het over ongewenst verloop. Je had de medewerker immers liever binnen boord gehouden.

{{CHECKLIST_RETENTION_NL="/components"}}

Hoe kun je het personeelsverloop berekenen?

Je kunt het personeelsverloop berekenen door het aantal vertrekkende medewerkers te delen door het totale personeelsbestand inclusief de vertrokken medewerkers.

Bijvoorbeeld: zijn er in een jaar 38 van de in totaal 480 medewerkers vertrokken, dan wordt de som 38/480*100 = 7,9%.

Door je personeelsverloop te berekenen, tover je nuttige informatie op tafel over bijvoorbeeld werknemerstevredenheid, leiderschap en het succes van onboarding in je organisatie.

Wat is een goed verloopcijfer?

Het gemiddelde verloopcijfer van bedrijven in Nederland ligt rond de 18. Dit wordt ook wel een gezond verloopcijfer genoemd.

Een extreem laag verloopcijfer betekent immers dat je geen frisse blikken je organisatie binnen haalt en amper verjongt. Een ongezond hoog verloopcijfer betekent dat er juist aan de lopende band kennis en ervaring weglopen.

Let wel: het gemiddelde van 18 geldt voor alle sectoren samen. In de benchmark van het personeelsverloop zien we dat het verloop in de retail en hospitality branche hoger ligt dan in andere branches.

Besef je ook dat je blind staren op gemiddelden gevaarlijk is. Stel dat je verloopcijfer 35 is, maar vooral uit gewenst verloop bestaat, dan is er weinig aan de hand. Bestaat het gros uit ongewenst verloop? Dan is er werk aan de winkel.

💡 Tip: bekijk onze mini-guides over het behouden van medewerkers:

Wat zijn de kosten van het verloop van personeel?

Het is lastig de kosten van personeelsverloop precies te duiden. Wel kunnen we stellen dat er diverse kostenposten bij verloop komen kijken, zoals werving en selectie van vervangende medewerkers.

Naast de objectieve kosten van de personeelsadvertentie en de uren die gaan zitten in de sollicitatiegesprekken moet je ook zaken als de onboarding, begeleiding en training van nieuwe medewerkers meetellen.

Het kost immers tijd en geld om een nieuwe medewerker op het niveau van de vertrokken medewerker te krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over de winst die je misloopt in de periode dat de medewerker nog niet op dat niveau zit.

Wat zijn de oorzaken van ongewenst personeelsverloop?

Personeelsverloop kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijke redenen voor ongewenst personeelsverloop zijn:

  • Ontevredenheid over het werk, het werkrooster, de werksfeer of de relatie met collega’s en leidinggevenden;
  • Slechte arbeidsvoorwaarden, zoals een te laag salaris of te weinig vakantiedagen;
  • Onvoldoende doorstroom- of ontwikkelingsmogelijkheden;
  • Te hoge werkdruk en weinig pauzes;
  • Slechte interne communicatie en weinig feedback of waardering.

Oneteam Magnet Framework voor het aantrekken en behouden van medewerkers

Hoe kun je het verloop van personeel voorkomen?

Ongewenst personeelsverloop kun je beperken. Hoe tevredener je medewerkers zijn over hun baan en jou als werkgever, hoe lager je personeelsverloop en hoe langer je mensen in dienst blijven. We geven je zes tips om het verloop te verminderen:

Tip 1: Bied minstens marktconforme arbeidsvoorwaarden

Ontevredenheid over het salaris, de overwerkvergoeding of andere arbeidsvoorwaarden kunnen een reden zijn om van baan te wisselen.

En hoe zonde is het als iemand voor een euro per uur méér overstapt naar de concurrent? Zorg dus dat je hetzelfde of meer biedt dan andere bedrijven in de retail en hospitality.

Tip 2: Praat met en luister naar je medewerkers

Mensen willen gezien en gehoord worden. Een tussentijds evaluatiegesprek, snel praatje bij de koffieautomaat of een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek; het heeft allemaal waarde.

Zolang je maar oprecht interesse toont en in de gaten houdt hoe het met je medewerker gaat. Wat speelt er op de werkvloer? Hoe zit iemand in zijn vel en heeft hij of zij bepaalde ambities? Hoe meer je hierop kunt inspelen, hoe beter.

Tip 3: Geef regelmatig feedback en waardering

Iedereen hoort graag hoe hij of zij ervoor staat. Door feedback te geven, geef je medewerkers het gevoel dat ze ertoe doen en dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie.

Je laat ook zien dat je de medewerker wilt helpen bij het steeds beter worden in zijn of haar werk. Geef dus regelmatig terugkoppeling van wat er goed gaat en wat beter kan. Op een constructieve en positieve manier. Daar profiteren jullie uiteindelijk beiden van.

Tip 4: Doe aan teambuilding

Gezelligheid en werksfeer zijn belangrijke waarden, zeker voor non-desk medewerkers. Je ziet je collega’s immers vaker dan je eigen familie en vrienden.

Steek dus effort in een fijn team, dat gemotiveerd is en op elkaar is ingespeeld. Organiseer bijvoorbeeld eens een personeelsfeest of andere activiteit waarbij mensen elkaar beter leren kennen en je jouw medewerkers kunt motiveren.

Des te meer hebben je medewerkers straks voor elkaar over en des te minder snel zeggen ze hun dienstverband op.

H&M Case Study
Voorbeeld van H&M - klik op het beeld voor het bekijken van hun succesverhaal

Tip 5: Faciliteer en stimuleer training en ontwikkeling

De meeste medewerkers willen zich graag ontwikkelen en sommigen dromen van een promotie in de toekomst. We noemden een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden dan ook als een van de redenen voor personeelsverloop.

Je kunt verloop vóór zijn en zorgen voor voldoende groeimogelijkheden door trainingen of e-learningprogramma’s te organiseren en het te ondersteunen als iemand een bepaalde opleiding wil volgen.

Functioneert iemand uitzonderlijk goed? Stel dan zelf een interne doorgroei voor en wacht niet af tot iemand erom vraagt. Liever iemand van binnenuit aannemen op een bepaalde functie dan iemand van buitenaf aannemen.

Tip 6: Investeer in een interne communicatietool of medewerkersapp

Door te investeren in de interne communicatie binnen jouw organisatie, houd je medewerkers op de hoogte van wat er speelt en houd je ze betrokken.

Is er een gezamenlijk succes behaald? Is er nieuws over de aangepaste manier van roosteren, een nieuw kassasysteem of heb je een bepaald besluit genomen dat iedereen aangaat?

Deel het centraal via jullie medewerkersapp en je bereikt al je medewerkers in één actie. Medewerkers die goed geïnformeerd worden en betrokken zijn, zijn over het algemeen tevredener en loyaler.

De rol van communicatie

Wil jij beter gaan communiceren met je medewerkers, en dan graag op een manier die je weinig tijd en energie kost?

Bekijk onderstaande video over Oneteam’s alles-in-één medewerkersapp en leer hoe andere organisaties Oneteam inzetten om hun medewerkers succesvol, betrokken en loyaal maken.

Ruben Wieman

Ruben Wieman

Ruben Wieman is the founder of Oneteam. He mainly writes about the future of deskless employee experience and key frontline HR trends. Fun fact about Ruben: He started his professional career as a deskless employee at supermarkets and a pizza delivery guy. The frustrations he encountered lead him to build an employee experience app focused on making the deskless workforce successful and engaged.

Stay ahead

Subscribe to our newsletter and stay updated on blog posts around the topic of employee experience.